Trends

Top 5 เทรนด์การเลี้ยงลูก แบบใหม่

15 เมษายน 2020

          ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปโลกที่ก้าวสู่ยุคดิจิตอลเต็มรูปแบบ ไม่ว่าค่านิยมใด ๆ ก็เริ่มทยอยเปลี่ยนตาม ไม่เว้นแม้แต่เทรนด์การเลี้ยงลูก คุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถสอนลูกน้อยในแบบฉบับเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่สมัยก่อนได้แล้ว
ซึ่งการเอาตัวรอดของเด็กยุคสมัยนี้เมื่อเติบใหญ่จะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูและการปลูกฝังของคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ลูกน้อยของคุณยังเล็ก ๆ วันนี้เราจึงได้นำ Top 5 เทรนด์การเลี้ยงลูก แบบใหม่ มานำเสนอคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเลี้ยงลูกรักให้กับคุณ

1. เลี้ยงลูกด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

Reference

          ในยุคสมัยที่ทุกอย่างรอบตัวล้วนอันตราย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน สินค้าอุปโภคต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายในภายภาคหน้า คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ย่อมหวั่นวิตกถึงปัญหานี้ที่อาจเกิดกับลูกรักของคุณได้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจะกลายมาเป็นคำตอบสำหรับการเลี้ยงลูกแบบใหม่ในปัจจุบัน เพราะผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมีจุดเด่นในด้านดังต่อไปนี้

 • ไม่ว่าจะอาหารหรือผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมีความโดดเด่นในด้านความสะอาดปลอดจากสารพิษสารเคมีที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของลูกน้อย
 • ลูกน้อยจะได้รับแร่ธาตุหรือสารอาหารสำคัญที่มีอยู่ในอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคอย่างเต็มที่
 • ลูกน้อยมีสุขภาพดีแข็งแรงสมวัย โดยส่งผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 


2. เสริมพัฒนาการด้วยบอร์ดเกมสำหรับเด็ก

Reference

          บอร์ดเกม หรือ “เกมกระดาน” ที่คนไทยรู้จักกันมาอย่างช้านาน นอกจากความสนุกและการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นที่จะได้จากการเล่นบอร์ดเกมแล้ว บอร์ดเกมในปัจจุบันยังออกแบบให้เสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กได้อีกด้วย อาทิ

 • การฝึกสมาธิ บอร์ดเกมสำหรับเด็กจะถูกออกแบบมาให้พัฒนาทักษะการคิด และนำมาซึ่งการใช้สมาธิโดยมุ่งความสนใจต่อกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้า ช่วยแก้ปัญหาสมาธิสั้นของลูกน้อยได้เป็นอย่างดี
 • ฝึกการคิดวิเคราะห์ และจัดระบบความคิด บอร์ดเกมสำหรับเด็ก เหมาะกับเด็กเล็กในช่วง 2 – 4 ปีเป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่วงวัยที่สมองกำลังพัฒนาการเล่นบอร์ดเกมจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น ตามเงื่อนไขและกติกาของเกม
 • ฝึกความอดทนและสอนให้เป็นคนมุมานะ กว่าจะเล่นจนจบเกม สำหรับเด็กเล็กถือเป็นสิ่งที่ยากมาก หากคุณพ่อคุณแม่ฝึกลูกเล่นอยู่เป็นประจำ จนสามารถเล่นได้จบเกมอย่างง่ายได้ โดยไม่ลุกหนีไปเสียก่อน จะทำให้ลูกน้อยกลายเป็นเด็กที่มีความอดทนและความมุมานะพยายามมากขึ้น
 • รายละเอียดเพิ่มเติมBabypicks : ศูนย์รวมเกมฝึกทักษะเด็ก
  ติดตต่อ : 089-600-9083
  Google MapBabypicks

3. ส่งเสริมทักษะทางภาษาที่มากกว่า 1 ภาษา

Reference

          ทักษะทางภาษาเป็นทักษะที่สำคัญมาแต่ไหนแต่ไร ถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณอาจเสริมทักษะด้านนี้แค่ภาษาอังกฤษก็คงเพียงพอ แต่ในปัจจุบันในยุคที่โรคเปิดกว้างขึ้น คุณพ่อคุณแม่ควรเสริมทักษะทางภาษาของลูกน้อยดังนี้

 • เพิ่มความชำนาญของทักษะภาษาแม่ให้มีมากกว่าภาษาไทย โดยเด็ก ๆ ควรจะพูดภาษาไทย และอังกฤษ หรือภาษาไทย และภาษาจีน สองภาษาต่างประเทศที่กลายเป็นภาษาสากลที่คนทั่วโลกยอมรับให้ได้ในระดับที่สูสีกัน เรียกได้ว่าเป็นภาษาแม่ทั้งสองภาษาเลยก็ว่าได้
 • นอกจากทักษะภาษาแม่ 2 ภาษาเป็นอย่างต่ำแล้ว เด็กควรมีความรู้ภาษาอาเซียนเพิ่มด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
 • สังเกตว่าลูกของคุณมีความสนใจในภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้ามีรีบฉวยโอกาสนี้ส่งเสริมและปลูกฝังความรักในภาษาให้กับลูกน้อยของคุณ เพราะในปัจจุบันผู้ที่มีทักษะความรู้หรือความสามารถพิเศษมากกว่าผู้อื่นมักได้เปรียบและได้รับโอกาสดี ๆ เข้ามาอยู่เสมอ
 • รายละเอียดเพิ่มเติมBabypicks : ศูนย์รวมเกมฝึกทักษะเด็ก
  ติดตต่อ : 089-600-9083
  Google MapBabypicks

4. ปลูกฝังแนวคิดและทฤษฎีรักษ์โลก

Reference

          สิ่งสำคัญของมนุษย์ทุกคนที่ควรตระหนักรู้และควรปลูกฝังลูกหลานให้มีความรักษ์โลกจากรุ่นสู่รุ่น ในขณะที่โลกเริ่มส่งสัญญาณเตือนภัยสู่มนุษย์เราหนักขึ้นทุกวัน ความสำคัญในการเอาใจใส่โลกใบนี้ควรกลายเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่ทุกคนพึงมี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

 • การสอนให้ลูกรักปลูกต้นไม้ เพื่อทดแทนต้นไม้ที่ล้มตายหรือถูกตัดไป โดยจำเป็นต้องอธิบายถึงความสำคัญของการมีต้นไม้ให้เด็ก ๆ ทราบด้วย
 •  สอนให้ลูกน้อยมองข้ามการใช้งานพลาสติกทุกชนิด และหันมาใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุรีไซเคิลแทน ด้วยเหตุที่พลาสติกเป็นวัสดุทำลายยาก และจะสร้างเมืองแห่งขยะพลาสติกยาวนานกว่าทศวรรษ ปลูกฝังองค์ความรู้นี้ให้ลูกน้อยของคุณรู้สึกว่าการใช้พลาสติกเป็นเรื่องที่ไม่ควรและต้องรณรงค์
 • ลูกต้องทิ้งขยะลงถังเท่านั้น และเรียนรู้การแยกขยะที่ถูกต้องตามประเภท เพื่อง่ายต่อการนำไปทำลาย เรื่องง่าย ๆ ที่สามารถฝึกความมีระเบียบวินัยของลูกน้อยคุณได้
 • สอนลูกให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ไม่ขาดแคลน

5. เปิดใจให้อิสระ และพร้อมเป็นที่ปรึกษาในทุกเรื่อง

Reference

          ในยุคสมัยที่ทุกอย่างรอบตัวล้วนเกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปหมด ยุคแห่งเทคโนโลยีและโลกติจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างทำได้ง่ายเพียงใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งบางทีเราไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ของลูกน้อยได้ การเปิดใจลูกรวมถึงคุณพ่อคุณแม่เองให้เข้าใจเด็ก ๆ มากขึ้นในทุก ๆ เรื่อง ทุก ๆ ปัญหา จะเป็นตัวช่วยประสานช่องว่างให้ลูกของคุณกล้าที่จะเดินมาปรึกษาคุณดีกว่าไปหาคำตอบจากเพื่อนหรือข้อมูลในอินเตอร์เน็ต การเปิดชั่วโมงจับเข่าคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมให้คำปรึกษาด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่การสอนสั่ง หรือดุด่าว่ากล่าว มิเช่นนั้นคุณอาจไม่ได้รับรู้ความในใจของลูกได้เลยอีกต่อไป

 


          ผ่านไปแล้วกับ Top 5 เทรนด์การเลี้ยงลูก แบบใหม่ เพราะเด็กคือผ้าขาวจะดีจะร้ายอยู่ที่ผู้ใหญ่แต่งแต้ม เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนล้วนแต่อยากมอบสิ่งดี ๆ ให้กับลูกน้อยของคุณอยู่แล้ว ข้อมูลที่นำมาฝากกันในวันนี้คงจะพอเป็นแนวทางที่จะช่วยโอบอุ้ม และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อยอันเป็นที่รักของคุณให้ปลอดภัย เอาตัวรอด รู้เท่าทัน และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในอนาคตอันใกล้ต่อไป

1,857 views
เรื่องที่ใกล้เคียง